zasto-da-ucestvujem-na-tenderu

Zašto da učestvujem na tenderu?

Pre svega šta je tender? Postoji veliki broj definicija i pojmova tendera kojima su zatrpane internet stranice, stručni

Pre svega šta je tender?

Postoji veliki broj definicija i pojmova tendera kojima su zatrpane internet stranice, stručni časopisi …  ali bez bespotrebnog i komplikovanog teoretisanja tenderi su slični raspisivanju  konkursa kojima kompanija želi da popuni neko upražnjeno radno mesto.

Kompanija raspisuje konkurs u kome objavljuje svoje potrebe dok kandidati apliciraju i bore se da dođu do krajnjeg cilja , a to je da budu odabrani . Na osnovu definisanih kriterijuma kompanija bira odgovarajućeg kandidata prema kvalifikacijama i ponudi podnetoj u konkursnoj prijavi.

Niz prednosti

Uprkos činjenici da procesi javnih nabavki često mogu biti dugi i složeni postoji niz prednosti za vaše preduzeće ukoliko se odlučite za učestvovanje na tenderu.

Javne nabavke su idealan način da se ime Vaše kompanije jednostavno istakne na prepunom i zasićenom tržištu. Konkurisanjem, a naračito pobedom na tenderu, Vaš biznis može napredovati od malog lokalnog preduzeća do nacionalno poznatog igrača posle samo jednog sklopljenog ugovora. Iz prethodnog se može zaključiti da je ovo definitivno efikasan način za transformisanje Vašeg poslovanja u pravom smeru.

Većina ugovora u javnim nabavkama se zaključuju na jednu ili više godina što predstavlja izuzetnu pogodnost za preduzeće u smislu planiranja i konsolidovanja poslovanja na duge staze umesto brige u potrazi za novim projektima i poslovima.

Pored navedenog, jedna od bitnih beneficija za ponuđače u procesu javnih nabavki, tj. učestvovanja na tenderima je poštovanje osnovnih načela  – a to su zdrava konkurencija, društvena odgovornost korišćenja resursa, „vrednost za novac“ i transparentnost, čime se tržišne utakmice van procesa javnih nabavki često ne mogu pohvaliti, naročito u Srbiji.

Javne nabavke nisu namenjene samo velikim kompanijama sa dosta novca. Postoji veliki broj tendera pogodnih za manja preduzeća koja imaju želju za rastom i razvojem ili proširivanjem svojih tržišta.

Jednostavno, nadmetanje na tenderima može Vam otkriti Vaše trenutno stanje na tržištu, u smislu, da li su Vaše cene konkurentne, da li je kvalitet pružanja Vaših usluga na zavidnom nivou ili zaostajete za konkurencijom. Sve u svemu stičete sliku o svom preduzeću u odnosnu na konkurenciju, koju inače možda ne bi ste stekli bez učestvovnja na javnim nabavkama.

Veći promet manji troškovi

povecajte-promet-smanjite-troskove-javnim-nabavkama

Činjenično stanje je da se širenjem svog poslovanja i u sektor javnih nabavki može znatno povećati promet tj. obim prodaje i samim tim i profit. U skladu sa osnovnom logikom ekonomije obima opšte je poznato da veći promet znači manje troškove po jedinici proizvoda. U kontekstu ove priče, postoje zanimljivi primeri iz prakse gde su ponuđači konkurisali sa cenom bez ikakve zarade, samo kako bi povećali godišnji promet i time sebi obezbedili bolje uslove i rabate kod svojih dobavljača. Iz navedenog proizilazi da preduzeće sa dosta nižom „ulaznom cenom“ može ostvarti dosta veću zaradu na tržištima mimo javnih nabavki.

Sigurna naplata potraživanja

Takođe, velika prednost poslovanja sa državnim firmama, odnosno učestvovanja na tenderima je i to što zakonski propisi koji se odnose na rokove plaćanja Vam obezbeđuju sigurnu naplatu potraživanja. Država je u obavezi da u roku od 45 dana isplati sve obaveze koje ima prema svojim dobavljačima, što za sada predstavlja izuzetnu sigurnost za nekog ko se odluči da učestvuje na tenderu. Svi smo svesni da je naplata potraživanja u Srbiji još uvek veliki problem.

Javne nabavke nisu bauk

Kao što i sam podnaslov kaže, učestvovanje u javnim nabavkama nije previše komplikovano kao što možda na prvu loptu zvuči onima koji se u tome još nisu oprobali . Jednostavno je. Potrebno je samo, kao i u svemu u životu, naučiti osnovna pravila igre.

Pravovremeno informisanje i izbor odgovarajućeg tendera , zatim osnovna edukacija zaposlenih ili eventualno angažovanje konsultantske agencije , uz poštovanje zakona i rokova su osnove za uspešno pripremanje ponude i nadmetanje u kojem ćete možda zaraditi pre svega osmeh na licu , a uz to i novac .

Pošalji komentar