KONSULTACIJE U VEZI ONLINE NASTUPA

online-marketing-strategija-konsalting

Na samom početku je bitno da se upoznamo. Da se upoznamo pre svega sa Vašom poslovnom politikom i detaljno analiziramo Vaše poslovanje, klijente, proizvode... i zajedno interaktivnim radom spoznamo mogućnosti, šanse i ciljeve. Na osnovu donešenih zaključaka iz prethodne analize, kreiramo i planiramo adekvatnu marketinšku strategiju . U skladu sa željenim rezultatima, neki od osnovnih koraka u kreiranju odgovarajućeg internet nastupa , bili bi definisanje tržišta i ciljeva, diferenciranje u odnosu na konkurenciju, određivanje ciljnog tržišta, izbor komunikacionih kanala, kreiranje promotivnih aktivnosti i oglašavanja.

Bilo da je potrebno kreiranje brenda , održavanje svesti o brendu ili pozicioniranje proizvoda/usluga, verujemo da ćemo pronaći kreativno i efikasno rešenje prilagođeno specifičnostima Vašeg biznisa.


DRUŠTVENE MREŽE - SOCIAL MEDIA MARKETING

Društvene mreže su danas nezaobilazne u marketingu. One nam na veoma dobar način omogućavaju da osluškujemo mišljenje javnosti i potencijalnih klijenata, da pristupimo i približimo se ciljnoj grupi i ostvarujemo i održavamo dvosmernu komunikaciju. Kampanje, oglašavanje i komunikacija putem društvenih medija zahtevaju precizno planiranje i poznavanje ovog kanala komunikacije. Ukoliko se toga ne pridržavamo, svi napori mogu da ostanu neprimećeni i uzaludni. Pre svega ćemo odrediti koja društvena mreža je najpogodnija za Vašu kompaniju. Zatim potrebno je redovno kreirati i objavljivati zanimljive i korisne sadržaje ali u adekvatnom obliku i meri prema Vašoj ciljnoj publici.

Facebook Kampanja : Kreiramo i upravljamo Facebook stranicom za potrebe klijenta, u smislu komunikacije sa ciljnim tržištem. Na ovaj način približavamo se korisnicima tj. potencijalnim klijentima i kupcima. U vođenje Facebok stranice uključeno je kreiranje, deljenje i redovno objavljivanje odgovarajućeg sadržaja , dvosmerna komunikacija sa pratiocima, u smislu obaveštenja i odgovora na pitanja , kreiranje promotivnih akcija, nagradnih igara i kvizova kao i drugih specifičnih metoda animiranja publike.

drustvene-mreze-social-media-marketing

KREIRANJE SADRŽAJA - CONTENT MARKETING

Njegovo veličanstvo Kralj Sadržaj. Vrednost sadržaja za online kampanju u kompletnom internet nastupu je od velike važnosti. Dobrim i kvalitetnim sadržajem možete edukovati, informisati ili zabaviti postojeće ili potencijalne kupce. Odgovarajućim sadržajem možete se istaći od konkurencije i privući pažnju klijenata na pravi način za razliku od mora oglasnih poruka na koje su navikli.Pored toga kvalitetan sadržaj na Vašem sajtu pozitivno doprinosi lakšoj google pretrazi a samim tim i dostupnosti Vašeg brenda i proizvoda zainteresovanima.

Pod uslugom kreiranja sadržaja podrazumevamo osmišljavanje content strategije, kreiranje i plasman sadržaja u različitim formatima (blog tekstovi, novinski tekstovi, infografici, video klipovi, itd) kojim se potencijalnim potrošačima pomaže da se informišu, edukuju i zainteresuju za vaše proizvode ili usluge.


FACEBOOK I GOOGLE OGLAŠAVANJE

Facebook kao najpopularnija društvena mreža u Srbiji predstavlja najatraktivniju online platformu za plaćeno oglašavanje. Facebook oglašavanje nam nudi ogroman broj mogućnosti i preciznu selekciju ciljne grupe prema polu, lokaciji i interesovanjima pa prema tome novac za oglašavanje ne rasipamo nego ga usmeravamo na pravi način tamo gde će imati efekta. Za Vas ćemo kreirati i optimizovati različite reklamne kampanje i na najbolji način targetirati željenu publiku kako bi Vam uloženi novac doneo najbolje, merljive rezultate. Facebook oglašavanje je efikasan i  još uvek veoma povoljan i pristupačan način oglašavanja za nas koji živimo u Srbiji.

Google AdWords je platforma za online oglašavanje putem koje je moguće prikazati vašu reklamu na Google pretraživaču, ljudima koji pretražuju za Vas bitne ključne reči.  Naše profesionalno vođene, pravilna optimizacija i kreiranje kampanje je siguran način da se nađete u prvim rezultatima Google-a onda kada je neko već odlučio da potraži ili kupi proizvod ili uslugu koju nudite. Ovaj način oglašavanja je veoma efikasan i ne mora biti skup.

facebook-google-oglasavanje