TENDER INFO – Ne propustite ni jedan tender !

Praćenjem Portala javnih nabavki i internet stranica naručioca obaveštavamo klijente o :

 • odgovarajućim raspisanim tenderima – objavljenim pozivima za podnošenje ponuda i konkursnim dokumentacijama,
 • datumima otvaranja ponuda,
 • datumima produženja roka otvaranja ponuda,
 • izmenama i dopunama konkursne dokumentacije i dodatnim pojašnjenjima,
 • donetim Odlukama o dodeli ugovora/obustavi postupka javnih nabavki,
 • obaveštenjima o zaključenim ugovorima
 • ostalim obaveštenjima u toku postupka javne nabavke.

 


PRIPREMANJE I PODNOŠENJE PONUDE

 • Analiza Konkursne dokumentacije, tumačenje obaveznih i dodatnih kriterijuma i zahteva Naručioca, traženje dodatnih pojašnjenja od naručioca

 • Dostavljanje detaljnog uputstva za pripremu dokumentacije na osnovu koje klijent sam sastavlja ponudu

 • Kontrola ispravnosti ponude klijenta pre predavanja pripremljene dokumentacije sa stručnom ocenom iste

 • Pripremanje i podnošenje ponuda za klijenta (pribavljanje obaveznih dokumenata zahtevanih konkursnom dokumentacijom, pakovanje i predaja ponuda na pisarnice naručioca, Prisustvovanje i aktivno učestvovanje u javnom otvaranju ponuda na osnovu pismenog ovlašćenja klijenta
priprema-tenderske-dokumentacije-agencija-daiva

ZAŠTITA INTERESA PONUĐAČA NAKON DONOŠENJA ODLUKE

zahtev-za-zastitu-prava
 • Analiza donešenih odluka o dodeli ugovora/obustavi postupka Naručioca: Detaljna analiza Odluke o dodeli ugovora/obustavi postupka
 • Uvid u ponude drugih ponuđača i analiza istih, sa detaljnim informacija o mogućnošću podnošenja zahteva za zaštitu prava
 • Izrada zahteva za zaštitu prava

KONSULTANTSKE USLUGE

Ponekad, a možda i veoma često desiće Vam se da naiđete na trenutnu blokadu ili problem koji Vas koči u procesima javnih nabavki. U ovakvoj situaciji , mi Vam možemo biti oslonac i u pravo vreme i na pravi način ponuditi odgovor, tj. rešenje aktuelnog problema. Ponuđačima u procesu analize dokumentacije, pripreme i podnošenja ponude , uvida u ponude ili nakon otvaranja ponude svojim iskustvom na kvalitetan, povoljan i brz način predstavićemo rešenje problema i odgovoriti na pitanja putem telefona ili email-a. 

Iskustvo naših konsultanata i široki spektar znanja , omogućiće Vam sigurnu podršku u momentu kada vam je ona najpotrebnija. Slobodno nas kontaktirajte i postavite pitanja na mail putem kontakt forme.

javne-nabavke-konsalting-agencija

EDUKACIJA I OBUKA

obuka-kurs-javnih-nabavki

Ako ste ponuđač ili tek planirate da se oprobate u javnim nabavkama, edukacija je veoma bitan proces kojim dolazite do potrebnih znanja i praktičnih smernica ka pozitivnom ishodu u javnim nabavama.

U okviru ove usluge konsultantska kuća Daiva organizuje obuke u vidu predavanja i radionica , gde Vi ili Vaš zaposleni dolazite do praktičnih znanja i veština potrebnih za samostalno učestvovanje u procesu javne nabavke. Predavanja se održavaju u dogovorenim terminima i mogu biti u prostorijama vašeg preduzeća. Sva predavanja su zasnovana na interaktivnom radu polaznika kursa i naših stručnih konsultanata i sertifikovanih službenika za javne nabavke.